+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

Amazing Bus Osaka-Kyoto-Nara-Mie-Nagoya


แพ็คเกจ 2วัน1คืน *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- เที่ยวโอซาก้า / เกียวโต / นารา / มิเอะ / นาโกย่า

- สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

- 2 คนก็พร้อมออกเดินทางได้เลย

UPBUS-002


วันที่หนึ่ง : เที่ยวเมืองเก่าทาคายามะ-คะมิโคจิ
Morning
 • 08:00 น รวมตัวและขึ้นรถบัส ที่สนามบินคันไซ (จุดขึ้นรถจะมีแผนที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • 09:00 นำทางท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ภายนอก)ซึ่งเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ตัวปราสาทแบ่งเป็น 5 ชั้น โอบล้อมด้วยกำแพงหินแกรนิต สร้างได้อย่างประณีตและสวยงาม
 • 11:00 เดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นเมื่อ 1000 กว่าปีมาแล้ว ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเมืองโตเกียว นำท่านชมวัดคินคะคุจิ(Kinkakuji)หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวัดทอง เนื่องจากที่วัดนี้จะมีอาคารหลักเป็นสีทองเกือบทั้งหลังตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำ ทำให้เเกิดเป็นเงาสะท้อนกับพื้นน้ำเบื้องหน้า จนเกิดเป็นภาพที่สวยงามกลายเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของเมืองเกียวโต และยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Rokuonji” *สามารถสอบถามและขอเพิ่มมื้ออาหารกลางวันได้ที่ไกด์ท้องถิ่น ราคา 1,080 เยน
Noon
 • 12:30 นำท่านชมวัดคิโยะมิซึ หรือวัดน้ำใส เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงะชิยามา จากนั้นเดินตามทางสัมผัสร้านค้าญี่ปุ่นตกแต่งตามสมัยเอโดะ นำท่านสู่ ถนนกาน้ำชา เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองญี่ปุ่นขนานแท้ อาทิ ขนมโมจิ จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าชื่อดังที่ชาวต่างชาติโหวตว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาให้ได้อันดับ1 นักท่องเที่ยวหรือแม้คนญี่ปุ่นต่างเดินทางมาดูเสาโทริอิ หรือประตูศาลเจ้า ที่เรียงต่อทอดยาว จากตีนเขาไปถึงยอดเขาที่มีความยาวถึง233เมตร
Evening
 • 18:20 น พาท่านส่งที่ โรงแรมนาโกย่า โคคูไซ หรือเทียบเท่า / สถานีนาโกย่า / สนามบินจุ๊บุ เมืองนาโกย่า / ตามลำดับ

วันที่สอง : เที่ยวเมืองเก่าทาคายามะ-คะมิโคจิ
Morning
 • 09:00 น เชคเอาท์จากโรงแรม พร้อมออกเดินทาง
 • 09:10 น แวะรับลูกค้าบางส่วนที่สนามบินจุบุ เมืองนาโกย่า
 • 09:55 น แวะรับลูกค้าบางส่วนที่สถานีนาโกย่า เมืองนาโกย่า เมื่อลูกค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว รถบัสจะนำทางท่านเข้าสู่เมืองทาคายะมะ จังหวัดกิฟุ
Noon
 • 12:00 – 13:30 น. เมืองทาคายะมะ (高山観光) *สามารถสอบถามและขอเพิ่มมื้ออาหารกลางวันได้ที่ไกด์ท้องถิ่น ราคา 1,080 เยน เมืองทาคายามะ เป็นเมืองที่ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นไอทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ลูกค้าสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น และทิวทัศน์ของบ้านเรือนพ่อค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขึ้นทะเบียน ตึกเหล่านี้ มีสินค้าท้องถิ่นให้ลูกค้าได้ชิม ช๊อป และที่ขาดไม่ได้คือ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายามะ เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง ทาคายามะ จินยะ หรือที่ว่าการเมืองทาคายามะซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
 • 15:00 – 16:00 น. คามิโคะจิ(上高地) คามิโคจิ ตั้งอยู่ในจ.นากะโนะ ทางด้านเหนือของแอลป์เจแปน เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากในการชมวิวทิวทัศน์ ของชาวญี่ปุ่น โดยในปี 2017 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่17เม.ษถึง15 พ.ย.
Evening
 • 17:30 น พาท่านส่งที่ สถานีมัทสึโมโตะ เข้าพักที่ โรงแรมสมายโฮเทล มัทสึโมโต้ หรือ โรงแรมพรีเมี่ย คาร์บิน มัทสึโมโต้ หรือเทียบเท่า
 • 18:00 น. พิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนแบบเอ๊กคลูซีฟ( เพิ่มเพียงท่านละ 1,000 บาท) เราจะนำท่านไปพักที่โรงแรม อิโตะเอน อะสะมะโนะยุ หรือเทียบเท่า / พิเศษสุดๆ การแช่ออนเซ็นวิว พาโนรามา ที่แสนจะประทับใจ และอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ
*NOTE

หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านได้ท่องเที่ยวครบถ้วนตามโปรแกรมอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น


If you need to apply this your press following botton please.