+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

LOVELY OSAKA-WAKAYAMA


แพ็คเกจ 4วัน3คืน *ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- เยี่ยมชมภูเขาโคยะ / สักการะ 3 ศาลเจ้าใหญ่แห่งคุมะโนะ

-ชมน้ำตกนาจิ / สนุกสนานไปกับวาคายาม่า มารีน่าซิตี้

-เลือกช้อปปิ้งจุใจหรือไปสวนสนุกได้ในวันอิสระ

UPON-014
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนานาชาติคันไซ มหานครโอซาก้า
Noon
 • พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Air Asia
 • *ที่เคาน์เตอร์ มีเจ้าหน้าที่อัพออน คอยอำนวยความสะดวก
 • **เคาน์เตอร์สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่จะแจ้งในใบนัดหมาย หรือ ณ วันเดินทางสามารถตรวจสอบ หมายเลขเคาน์เตอร์เชคอินได้ที่ บอร์ดแสดงสถานะเที่ยวบินผู้โดยสารขาออก(Departure Flight Board)*** ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่นโดยสารการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ xj 611
 • 21.45น. เวลาประเทศญี่ปุ่นถึงสนามบิน นานาชาติคันไซ (เวลาประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าไทย2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน เพื่อความสะดวกเรื่องการนัดหมายเวลา)ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าเรียบร้อยทำภาระกิจส่วนตัว ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำ อาหารสด จำพวกเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษจับและปรับ นำท่านเดินทางเข้าเชคอินโรงแรม Osaka Bay Tower Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เที่ยวอิสระด้วยตนเอง (สามารถปรึกษาวิธีการเดินทางจากไกด์หรือพนักงานอัพออนเพื่อให้ช่วยวางแผนได้ครับ)
Morning
 • เช้า ทานอาหารที่ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวันด้วยตัวท่านเอง ไม่มีรถบัสและไกด์บริการในวันนี้ หรือท่านสามารถเลือกซื้อ**บัตรยูนิเวอร์แซล เจแปน (กรณีต้องการสั่งซื้อล่วงหน้ากรุณาติดต่อพนักงานอัพออน)
 • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่องแบล็กดราฟท์ ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์เรื่องจูลาสิคพาร์ค นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัว เหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ จอร์ ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1500 ล้านเยน และสนุกไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่สไปเดอร์แมนที่รอให้ท่านรอพิสูจน์ ความสนุกพร้อมโซนการ์ตูนสำหรับเด็ก โซนวันเดอร์แลนด์ เป็น โซนสนุกสไตล์ครอบครัว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนน่ารักชื่อดังขอบญี่ปุ่น เช่น Hello Kitty Snoopy ให้ท่านได้ดื่มดำกับบรรยากาศจำลองมาจากในเรื่องแฮรี่ พอร์ตเตอร์กันเลยทีเดียว
 • เลือกไปชอปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน(ไม่มีค่ารถไฟและไม่มีรถบัสบริการ) เพื่อให้ท่านได้ ชอปปิ้งอย่างจุใจ ท่านจะพบร้านค้าที่มีชื่อเสียงและร้านสินค้าแบรนด์เนม หลากหลายยี่ห้อ เช่นดิออร์ หลุยส์วิตอง หรือจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ห้าง BIG CAMERA รวมถึงร้าน100เยน อิสระให้ท่านได้เลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม ปราสาทโอซาก้า-ภูเขาโคยะ(Mt. Koya) -วัดคอนโงะบุจิ-เอนเกตสึ(engetsu island)
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่สำคัญของ เมืองโอซาก้า สร้างขึ้นครั้งแรกบนบริเวณวัด Osaka Hongan ji เมื่อปีค.ศ.1583 โดยToyotomi Hideyoshi(1537 to 1598)นักรบระดับไดเมียว ผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยประสาทหรือส่วนที่เรียกว่าTenshukaku หอคอยปราสาทจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 ชั้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต คูน้ำ และสวน นิชิโนะมารุ(Nishinomaru garden) ซึ่งอยู่ทางป้อมตะวักตก มีต้นซากุระกว่า 600 ต้น ช่วงเดือนเมษายนจึงเป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้า สวยงามมากไม่ปราสาทอื่นๆของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ภูเขาโคยะ(Mt. Koya) เขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางภูเขาสูงกว่า1000เมตร ด้านบนเขาเป็น ที่ตั้งของอารามและศาสนเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งในญี่ปุ่นด้วยเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายชิงอน ที่มีความเจริญรุ่งเรืองยาวนานถึง1200ปี ที่มีชื่อเรียกว่า คอนปอน ไดโท (根本大塔) สูง48.5เมตร สร้างโดนท่านโคโบไดชิ ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดดันโจะกะรัน จากนั้นนำท่านชมวัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายชิงอน คือ วัดคอนโงะบุจิ ก่อนทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางไปทางฝั่งตะวันออกของเขาโคยะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเขาโคยะ สถานที่เรียกว่า โอคุโนะอิน เพื่อสักการะสุสานของท่านคูไค หรือพระโคโบ ไดฌิที่ว่ากันว่าท่านสมาธิจนละ สังขารในท่าสมาธิ ปัจจุบันยังเชื่อว่าท่านยังคงมีชีวิตอยู่
Noon
 • เที่ยง รับประทานอาหารญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะริมทะเลไปตามขอบจังหวัดวาคายะ เพื่อพาท่านไปยังเกาะเอนเกตสึ(engetsu island) เกาะแห่งนี้ได้รับการขึ่นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ เพราะเป็นวิว อันหน้าอัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้รังสรรค์สร้างอย่างแท้จริง เดิมเกาะนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เกาะทาคะนะริ มีลักษณะเป็น เกาะผาหินความสูง 25 เมตร ตรงกลางถูกคลื่นเซาะจนเป็นรูกลมขนาดความกว้างวัดได้8เมตร สูง9เมตร มองไกลๆเหมือนจันทร์เพ็ญที่ลอยเด่นบนท้องฟ้ายามค่ำ นักกวีนาม ทสึตะ โคกัง จึงเรียกเกาะนี้เสียใหม่ว่า เอนเกตสึโดว หรือ เกาะจันทร์กลม กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์ประจำชิระฮามะ สืบต่อเนื่องมาปัจจุบัน เป็นมุมถ่ายภาพที่ตากล้องหลายคนมาจับจองที่ทาง เพื่อเก็บภาพประทับใจ
Evening
 • เย็น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าพักที่โรงแรม Shiraraso Grand Hotel หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรม

วันที่สี่ วาคายามามาริน่าซิตี้ - ตลาดคุโระชิโอะ-อิออนริงคุทาวน์-สนามบินคันไซ
Morning
 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อ วาคายาม่ามารีน่าซีตี้ ซึ่งแบ่งเป็นส่วน Porto Europa สวนสนุกริมทะเล บรรยากาศคล้ายท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียน มีสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปและยังมีการจัดสวนดอกไม้สไตล์อังกฤษ
Noon
 • กลางวัน ทานอาหารกลางวันที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ ที่เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัด แวะซื้อของฝากก่อนกลับบ้านที่อิออน ริงกุทาวน์ ศูนย์กลางแห่งการจับจ่ายซื้อของ ภายในเป็นที่รวบรวม สินค้านานาชนิด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ขนม ยา เครื่องสำอาง ร้านร้อยเยน และผลไม้นานาชนิด ให้ท่านได้เลือกซื้อ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ อิสระอาหารเย็น ที่ห้างอิออน
Evening
 • 0.30น. เหินฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน XJ611
 • 4.00น. เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจและอิ่มบุญ โชคดีตลอดปี
If you need to apply this your press following botton please.