+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

Amazing Bus Takayama-Japan Alpine Route-Shirakawago


แพ็คเกจ 2วัน1คืน *ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- เที่ยวทาคายาม่า / คามิโคจิ / ชิราคาวาโกะ / เจแปนอัลไพน์รู้ท

- สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้

- 2 คนก็พร้อมออกเดินทางได้เลย (ขึ้นรถบัสจอยทัวร์)

UPBUS-001


วันที่หนึ่ง : เที่ยวเมืองเก่าทาคายามะ-คะมิโคจิ
Morning
 • 09:10 น รวมตัวและขึ้นรถบัส ที่สนามบินจุบุ เมืองนาโกย่า (จุดขึ้นรถจะมีแผนที่แจ้งให้ทราบภายหลัง)
 • 09:55 น รวมตัวและขึ้นรถบัส สถานีนาโกย่า เมืองนาโกย่า (จุดขึ้นรถจะมีแผนที่แจ้งให้ทราบภายหลัง) เมื่อลูกค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้ว รถบัสจะนำทางท่านเข้าสู่เมืองทาคายะมะ จังหวัดกิฟุ
Noon
 • 12:00 – 13:30 น. เมืองทาคายะมะ (高山観光) *สามารถสอบถามและขอเพิ่มมื้ออาหารกลางวันได้ที่ไกด์ท้องถิ่น ราคา 1,080 เยน เมืองทาคายามะ เป็นเมืองที่ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นไอทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน บ้านโบราณสมัยเอโดะที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ลูกค้าสามารถชมโรงกลั่นเหล้าสาเกญี่ปุ่น และทิวทัศน์ของบ้านเรือนพ่อค้าได้ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขึ้นทะเบียน ตึกเหล่านี้ มีสินค้าท้องถิ่นให้ลูกค้าได้ชิม ช๊อป และที่ขาดไม่ได้คือ ตุ๊กตาซารุโบะโบะ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายามะ เป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง ทาคายามะ จินยะ หรือที่ว่าการเมืองทาคายามะซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
 • 15:00 – 16:00 น. คามิโคะจิ(上高地) คามิโคจิ ตั้งอยู่ในจ.นากะโนะ ทางด้านเหนือของแอลป์เจแปน เป็นสถานที่มีชื่อเสียงมากในการชมวิวทิวทัศน์ ของชาวญี่ปุ่น โดยในปี 2017 เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่17เม.ษถึง15 พ.ย.
Evening
 • 17:30 น พาท่านส่งที่ สถานีมัทสึโมโตะ เข้าพักที่ โรงแรมสมายโฮเทล มัทสึโมโต้ หรือ โรงแรมพรีเมี่ย คาร์บิน มัทสึโมโต้ หรือเทียบเท่า
 • 18:00 น. พิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนแบบเอ๊กคลูซีฟ( เพิ่มเพียงท่านละ 1,000 บาท) เราจะนำท่านไปพักที่โรงแรม อิโตะเอน อะสะมะโนะยุ หรือเทียบเท่า / พิเศษสุดๆ การแช่ออนเซ็นวิว พาโนรามา ที่แสนจะประทับใจ และอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ

วันที่สอง : เจแปนแอลป์ (ทะเทะยามะคุโระบุ)-หมู่บ้านชิระคะว่า
Morning
 • 07:30 น เชคเอาท์จากโรงแรม พร้อมออกเดินทาง
 • 08:00 น แวะรับลูกค้าบางส่วนที่สถานีมัทซึโมโต้
 • 09:00 – 14:30 น. สถานีโองิซาวะ เพื่อนำท่านขึ้นรถบัสรางไฟฟ้า แอลป์เจแปน (立山黒部アルペンルート) *สามารถสอบถามและขอเพิ่มมื้ออาหารกลางวันได้ที่ไกด์ท้องถิ่น ราคา 864 เยน นั่งรถบัสรางไฟฟ้ารอดอุโมงค์คันเด็น อุโมงค์ที่เจาะภูเขาอากาซาวะดาเกะ เมื่อรอดผ่านอุโมงค์พบกับเขื่อนที่มีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เขื่อนคุโรเบะ จากนั้นขึ้นคุโรเบะเคเบิ้ลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะเป็นกระเช้าที่ไม่มีเสากลางที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ไดกันโบ จุดชุมวิวบนดาดฟ้าของสถานีนี้สามารถเห็นภาพพาโนราม่าของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น และทัศนียภาพของเขื่อนได้อย่างงดงาม นั่งรถไฟฟ้าลอดอุโมงค์ทาเตยามะ ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นมีเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น มูโรโดจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางแอลป์ทาเทะยะมะ (2450เมตร) ซึ่งมีทั้งบ่อน้ำร้อน และตาน้ำที่สามารถดื่มได้ จากนั้นนั่งรถบัสที่ราบสูง ผ่านทุ่งมิดาฮาระ ที่ราบบิโจไดระ และนั่งเคเบิ้ลคาร์ ทะเทะยามะเพื่อลงมายังสถานีทะเทยามะ ซึ่งรถบัสของเราจอดรอลูกค้าทุกท่านอยู่
Noon
 • 15:00 – 16:00 น. หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (白川郷) นำท่านเดินทางสู่ หมู้บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้และดั้งเดิมและยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน ธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโซสึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคา เหมือนกับสองมือของเทพพนมของพระเจ้าจึงเรียก หมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ่
Evening
 • 19:30 น สถานีรถไฟนาโกย่า *สามารถเพิ่มที่พักได้ในคืนที่สอง ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท/คืน/ท่าน สอบถามเพิ่มเติมที่พนักงานอัพออน
*NOTE


หมายเหตุ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านได้ท่องเที่ยวครบถ้วนตามโปรแกรมอัตราแลกเปลี่ยนปรับสูงขึ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้น


If you need to apply this your press following botton please.