+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Lovely Hakodate TG


ตามรอยทริป หนังดัง สถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติก

สนุกกับกิจกรรมหิมะที่ Kiroro 

พาเที่ยวทุกวัน ไม่มีอิสระ จัดเต็มทุกวันของการเดินทาง

Jan - Mar'19

day1 กรุงเทพฯ
Evening
 • 20.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 1
 • 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย (TG) พบเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับท่านและอำนวยความสะดวกด้านการเช็คอิน หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 45 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
 • 23.45 น. คณะออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 670 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

day2 สนามบินชิโตเซะ – จิโกคุดานิ – เนินฮาจิมังซากะ – นั่งกระเช้าฮาโกดาเตะ – ออนเซน (B/L/D)
Morning
 • 08.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย2ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว..
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่ทำการการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูด้านทิศใต้สู่ ฮอกไกโด ซึ่งมีบรรยากาศบ้านเมืองที่มีกลิ่นอายของต่างประเทศและเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อาคารต่างๆ ที่จารึกประวัติศาสตร์อันยาวนาน ธรรมชาติที่งดงามในทุกฤดูกาล อาหารการกินอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบ่อน้ำพุร้อน ฯลฯ
 • ระหว่างทางให้ท่านแวะ เมืองโนโบริเบทสึ(Noboribetsu) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านบ่อน้ำพุร้อนประจำภูมิภาคฮอกไกโด บ่อน้ำพุร้อนที่งดงามที่สุดได้แก่ บ่อจิโงคุดานิ (Jigokudani or Hell Valley) บ่อที่เราเดินทางมาเยือนในครั้งนี้นั้นเอง
 • นำท่านเยือนหุบเขานรกต้นกำเนิดออนเซน จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) ทางเข้าหุบเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นยักษ์สีแดงตัวใหญ่ถือตะบองคอยต้อนรับ หน้าตาอาจจะดูหน้ากลัวไปหน่อย แต่นี่เป็นยักษ์ดีที่จะคอยคุ้มกันภัยให้ผู้มาเยือน
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแซลม่อนย่างกระทะร้อน
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมือง ฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 บนเกาะฮอกไกโด ตั้งอยู่ริมเชิงเขาฮาโกดาเตะ ขนาบด้วยทะเลทั้ง 2 ด้าน เมื่อมองลงมาจาก ยอดเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) จะได้เห็นเมืองที่สวยงาม จนคนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวยกให้เป็น 1 ใน 3 วิวยามค่ำคืนที่สวยสุดยอดในโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ยอดเขาฮาโกดาเตะโดย กระเช้าไฟฟ้า (Ropeway) นี่คือกระเช้าไฟฟ้าที่ดีที่สุดติด 1 ใน 3 ของประเทศญีปุ่นเลยนะครับ เพื่อขึ้นสู่จุดชมวิวทิวทัศน์เมืองสวยที่สุดในประเทศ ตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้าง จุดชมวิวบนยอดเขาฮาโกดาเตะนี้ ในฤดูหนาวจะขึ้นไปได้แต่รถกระเช้า (Ropeway) เท่านั้น ถนนจะปิดเพื่อป้องกันอันตรายขณะหิมะตก จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับวิวที่สวยที่สุดของเมือง เนินฮาจิมังซากะ เนินแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายหนังโรแมนติกทั้งในญีปุ่นและหลายๆเรื่องของต่างชาติ จึงทำให้ผู้คนที่มาเยือนจากทุกมุมโลก เมื่อมาถึงเมืองนี้แล้วจะต้องมาถ่ายภาพถนนสายนี้กลับไป
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKODATE KANKO ONSEN HOTEL หรือ 4* หรือเทียบเท่า
Evening
 • ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูบัฟเฟต์ขาปูยักษ์
 • หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย (*น้ำแร่ที่เมืองฮาโกดาเตะนี้ เป็นย่านออนเซนชื่อดังและของฮอกไกโดเลยก็ว่าได้ ถูกค้นพบมาช้านนาน ราวๆ ค.ศ.1653 เลยทีเดียว ด้วยความที่เมืองนี้เป็นเมืองติดทะเล จึงมีความเชื่อว่าออนเซนที่นี่มาจากหินร้อนใต้มหาสมุทร ถือว่าเป็นน้ำร้อนชั้นดี ที่อุดมไปด้วยเกลือคลอไรด์ สามารถบำบัดโรคไขข้อและระบบปราสาทได้เป็นอย่างดี)

day3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านโมโตมาจิ – โกดังอิฐแดง – ชมป้อมโกะเรียวคะคุ – ลิงแช่ออนเซน (B/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อ ของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปู
 • ปลา หลายหลายชนิด เช่น ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาลและผักพื้น เมืองหลากหลายชนิดหรือท่านจะเลือกลองกิจกรรมตกปลาหมึกหรือลิ้มลองไอศกรีมหมึกดำที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองฮาโกดาเตะได้อีกด้วย
 • จากนั้นนำท่านชม พื้นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆทางประวัติศาสตร์ที่ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งรกรากยังเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็น ศาลาประชาคม,สถานกงสุลอังกฤษ,บ้านเก่าตระกูลโซมะ และ สวนโมโตมาจิ เป็นสถานที่ตั้งสำคัญของอาคารเมืองก็คือ อาคารรัฐบาลฮอกไกโด สาขาฮาโกดาเตะ จุดไฮไลท์ก็คือ อาคารแห่งนี้แบบสถาปัตยกรรมจะออกไปทางไสตร์ยุโรป ก็เนื่องจากว่าเมืองแห่งนี้ในสมัยก่อนเป็นเมืองท่าสำคัญแห่งแรกๆของประเทศที่เปิดการค้าขายแบบเสรีกับหลากหลายเชื้อชาติ ทำให้สิ่งก่อสร้างบางสถานที่ในเมืองแห่งนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหลายๆชาตินั่นเอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นเป็นที่ระลึก (ถ่ายรูปเฉพาะด้านนอกไม่รวมค่าเข้าชมภายใน)
 • จากนั้นนำท่านสู่ โกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง ปัจจุบันมีการดัดแปลงเป็นร้านขายของที่ระลึก โรงเบียร์ ร้านอาหาร เมนูเด็ดก็คืออาหารทะเลขึ้นชื่อสดใหม่ทุกๆวัน จัดว่าเป็นย่านช้อปปิ้งที่น่าเดินเล่นชิลล์ๆ หรือจะนั่งทานกาแฟหรือร้านาอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายร้าน
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำทุกท่านชม ป้อมโกะเรียวคะคุ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ป้อมดาว 5 แฉก” เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาวเนื่องจากต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางปืนใหญ่นั่นเอง ซึ่งจะมองเห็นได้จากมุมสูง ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก ไปกี่ปีต่อมาป้อมแห่งนี้กลายเป็นฐานของสงครามกลางเมืองระหว่างกองทัพผู้สำเร็จราชการ และกองกำลังของรัฐบาลเมจิที่จัดตั้งขึ้นใหม่หลังจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. ระหว่างทางแวะให้ท่านยืดเส้นยืดสาย ณ จุดพักรถที่มีห้างเล็กๆคอยบริการระหว่างทาง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกศาสตร์เขตร้อน (Tropical Botanical Garden) หรือ บ่อออนเซ็นลิง ซึ่งจะเป็นเมืองอาบน้ำแร่ของบ่อออนเซ็นที่ลิงมาแช่กันเป็นฝูงในหน้าหนาว (จะได้เห็นลิงมาแช่ออนเซ็นแบบนี้แค่ในหน้าหนาวเท่านั้น ชมความเป็นธรรมชาติของสัตว์)
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองนิเซโกะ ระหว่างทางแวะให้ท่านยืดเส้นยืดสาย ณ จุดพักรถที่มีห้างเล็กๆคอยบริการระหว่างทาง
Evening
 • เดินทางเข้าสู่ที่พัก Toya Kohantei Onsen Hotel 4 * /เทียบเท่า
 • 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
 • หลังรับประทานอาหารให้ท่านผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติออนเซน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีอีกด้วย

day4 คิโรโระสกี รีสอร์ท – ซิตี้ทัวร์ โอตารุ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (B/L/D)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่านไปเยือนความสนุกสุดเหวียง ณ ลานสกีคิโรโระ Kiroro สกีรีสอร์ทใหญ่กิจกรรมสนุกลานสกีของที่นี่นั้นใหญ่โตไม่แพ้ที่ไหน และเช่นเคยคนที่เล่นสกีไม่เป็นนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเพราะที่นี่มีคอร์สสอนเล่นสกีให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้วยังมีคอร์สสำหรับชาวต่างชาติด้วย ให่ท่านได้อิสระกับความสวยงามของหิมะได้อย่างจุใจ (ค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องเล่นต่างๆ ไม่รวมในราคาทัวร์สอบถามราคาสกีหน้างาน)
Noon
 • เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูหม้อไฟโอตารุ
 • ถนนซาไกมาจิ เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ ไม่ไกลจากคลองโอตรุ อาคารต่างๆเป็นแบบสไตล์ตะวันตก ปัจจุบันได้รับการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า และพิพิธภัณฑ์ต่างๆมากมาย พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ประกอบด้วยอาคารหลายๆอาคารกระจายตัวอยู่ทางทิศใต้ของถนนซาไกมาจิ อาคารขนาดเล็กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับกล่องดนตรี อาคารที่โดดเด่นที่สุด คือร้านค้าขนาดใหญ่ที่จำหนายกล่องดนตรีหลากหลายรูปแบบ ด้านหน้าของอาคารมีนาฬิกาไอน้ำ จากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา 1 ใน 2 เรือนของโลกที่เหลืออยู่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
 • จากนั้นนำท่านชม คลองโอตารุ (Otaru Canal Area) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอตารุ อดีตเป็นท่าเรือที่คึกคักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 เรือลำใหญ่จะถ่ายสินค้าลงเรือลำเล็กและลำเลียงไปตามคลอง ต่อมาเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมาขึ้น ก็สามารถขนส่งสินค้าผ่านเรือลำใหญ่โดยตรงได้เลย
 • จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ซัปโปโร ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นมัสการเทพเจ้า เพื่อประธานพรในเรื่องของ ความเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจ การลงทุน การเรียน และการแต่งงาน เป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักจะมานมัสการขอพรอยู่สม่ำเสมอ และที่โดดเด่นของวัดนี้อีกอย่างนึงคือเสาโทริอิ คือซุ้มประตูไม้สีแดง ที่ตั้งเรียงขึ้นมาบนเนินเขา กว่า 100 เมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเจ้า นับเป็นอีกแลนด์มาร์กที่จะได้ทั้งวิวสวย พร้อมกับการไหว้สักการะเทพเจ้าเพื่อความเป็นศิริมงคลในคราวเดียวกัน
Evening
 • เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบัฟเฟต์ปิ้งย่าง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Primier Cabin Susukino , Apa Hotel , Prince Sapporo 3*/เทียบเท่า (ที่พักตั้งอยู่ในย่านการค้าสำคัญเช่น ย่านซูซูกิโนะ สามารถเดินเท้าจนห้างปิดได้เลย 20.00 น.ย่านทานุกิโคจิปิด 21.00 น. ย่านดงกี้ปิด 24.00 น.)

day5 ซิตี้ทัวร์ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่าน 2 ย่านซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ (B)
Morning
 • เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • นำทุกท่านท่องเที่ยว ในเมืองซัปโปโร ตลาดปลานิโจ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซัปโปโร ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่อง ไข่หอยเม่นและไข่ปลาแซลมอน
 • โรงงานช็อกโกแล็ต สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างของฮอกไกโด เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ “โคนม” คุณภาพเยี่ยมมากมายทั่วทั้งเกาะสภาพภูมิอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้ “ช็อกโกแล็ต” มีรสชาติดีเยี่ยมกลมกล่อมไม่แพ้ช็อกโกแล็ตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์เลยก็ว่าได้
 • ชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโดเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา
 • นำท่านชม หอส่งสัญญาญทีวีซัปโปโร จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในช่วงวันหยุด ในช่วงเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสี คนญีปุ่นจะมาเดินเล่นเพลินๆชมดอกไม้เปลี่ยนสี ณ จุดนี้ค่อนข้างเยอะด้วยสถานที่อยู่ใจกลางเมืองใกล้กลับแหล่งกินและแหล่งช้อป
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านร้านอาหาร
 • จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง 2 ย่านดัง ย่านทานูกิโคจิ (Tanukikoji) ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝน และหิมะ แหล่งช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิก เหมาะสำหรับจับจ่ายซื้อหาของฝาก ตลอดใจกลางเมืองซัปโปโร จากนั้นปิดท้ายด้วย ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ป้ายร้านค้าสว่างไสวยามค่ำคืนจนถึงเที่ยงคืนเลยทีเดียว
Evening
 • อิสระอาหารเย็น ณ ย่านการค้าตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Smile Premium Sapporo 4*/เทียบเท่า
 • หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์รายการนำเที่ยวของไกด์ในวันนี้ ตามรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรมเท่านั้น หากลูกค้าประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางอื่นๆ ด้วยตัวเอง ก็สามารถแยกกับคณะได้ตามอัธยาศัย โดยไม่มีไกด์คอยนำทาง *ลูกค้าสามารถโทรติดต่อกับไกด์ ได้ตลอดเวลา ผ่าน Line ในกรณีที่การเดินทางเกิดอุปสรรคการใช้ภาษา หรือ การเดินทาง (Wifi เรามีให้ครอบครัวละ 1 เครื่อง 2 – 4 ท่าน)

day6 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ
Morning
 • เช้า บริการประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ห้องพัก (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “สนามบินชิโตเซ่”
 • 10.45 น. คณะออกเดินทางจาก สนามบินชิโตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
Noon
 • 15.45 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.