+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

SPECIAL NIKKO-TOHOKU


แพ็คเกจ 5วัน3คืน *ราคาเริ่มต้นไม่รวมตั๋วเครื่องบิน*

- อุชิไดบุซสึ / น้ำตกฟุกุโรดะ

- นั่งกระเช้าซะโอะ / ชิมไวน์โรงงานทาคะฮะตะ / ชมโรงงานราเมน

- ศาลเจ้านิกโก้โชะงุ / หมู่บ้านโออุจิ จูคุ

UPON-003

*NOTE


If you need to apply this your press following botton please.