+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/04647

Hokkaido Summer Flower XJ


ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิด ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้หลากสีสัน

สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ ช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ

พิเศษกับการแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น

Aug'18

*NOTE


If you need to apply this your press following botton please.