+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Mt.Fuji Shizuoka Area Tourist Pass mini


เส้นทางท่องเที่ยวชิซุโอกะ และฮามามะสึ และภูเขาไฟฟูจิ

 

 


*NOTE

พาสท่องเที่ยวชิซุโอกะ ฮามามัตสึ ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งออนเซ็นและขุมทรัพย์แห่งท้องทะเล และไปเที่ยวบริเวณรอบ ๆ ภูเขาไฟฟูจิ และยังสามารถไปแช่ออนเซ็นชื่อดังชูเซ็นจิได้อีกด้วย

 

การเดินทางที่ครอบคลุม

  • รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟด่วน รถไฟเร็ว และรถไฟธรรมดาแบบไม่ระบุที่นั่ง
  • รถบัส Fujikyuko
  • รถบัส Tokai
  • รถบัส Izuhakone
  • รถบัส Shizutetsu Justline
  • รถบัส Entetsu
  • เรือเฟอร์รี่ S-pulse Dream

 

ราคา ตั๋ว 3 วันใช้ต่อเนื่องกัน

  • ผู้ใหญ่ 4,570 เยน
  • เด็ก 2,280 เยน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Mt. Fuji Shizuoka Area Tourist Pass คลิก


*Remake

ข้อควรระวัง

※ ไม่สามารถขึ้นรถไฟซึ่งไม่มีที่นั่งแบบไม่ระบุที่นั่ง เช่น รถด่วนพิเศษ "Mt.Fuji" ในกรณีที่ใช้รถไฟดังกล่าว ท่านต้องเสียค่าโดยสาร,ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่างหาก นอกจากนี้ กรณีที่ใช้รถไฟ Home Liner ท่านต้องเสียค่าจัดที่นั่งอีกต่างหาก


If you need to apply this your press following botton please.