+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

Friendly Airport Limousine Bus - Narita


ตั๋วเดินทางไป หรือ กลับ

Narita Airport - Central Tokyo

 

Airport Limousine Bus

(Narita Airport  < --- > Central Tokyo)

 

 
*NOTE

รถรับส่งสนามบิน Airport Limousine Bus

จากสนามบินนาริตะ ---> โตเกียว 

บริการรถบัส รับส่งจากสนามบินนารีตะ ไปยังจุดสำคัญต่างๆของกรูงโตเกียว สะดวกสบาย

ท่านไม่ต้องกังวลเรื่องสัมภาระ ที่จะต้องเเบกขึ้นลงระหว่างสถานี เหมือนการนั่งรถไฟ

ด้วยปริมาณรถที่มีให้บริการถึง 700 เที่ยวต้อวัน ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเข้าเมืองอีกต่อไป

จุดรับส่งที่กระจายอยู่ทั่วเมือง ไม่ว่าจะเป็น

ชินจุกุ-อาซากุซะ-กินซ่า-รปปงงิ-ชินากาว่า-อิเคะบุคุโระ-โตเกียวดิสนีย์-อากิฮาบาระ เเละอื่นๆอีกมากมาย

ท่านลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกียวกับจุดลงเเละขึ้นลงได้กับพนักงานของเรา

หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.limousinebus.co.jp/en/information/visitor_tickets/lbv/narita.pdf

 

 

 


If you need to apply this your press following botton please.