+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

JUMP KANSAI COLOR SPRING


ชมซากุระที่สวนมารุยามะ,ชมสวนสวยเคนโรคุเอ็นและหมู่บ้านชิราคาวาโกะ,สัมผัสความน่ารักของกวางน้อยที่นาราพาร์ค,สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ทะเลสาบบิวะ,ช้อปเต็มอิ่มที่ย่านซากาเอะ

เมษายน 63

วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง

วันที่ 2 : สนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอคาเงะโยโกะโจ – นาราปาร์ค – ชินไซบาชิ          

วันที่ 3 : วัดคิโยมิซุ – นิเน็นซากะ/ซังเน็นซากะ – สวนสาธารณะมารุยาม่า – ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ – ปราสาทนากาฮามะ  ทะเลสาบบิวะ

วันที่ 4 : สวนคานาซาว่า เคนโรคุเอน – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาเทยาม่า – ดองกิโฮเต้ – ย่านซากาเอะ   

วันที่ 5 : สนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 1
Evening
 • 20:30 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง
 • 23:55 เดินทางออกจากสนามบินดอนเมือง

วันที่ 2
Morning
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า
 • ศาลเจ้าอิเสะ
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ถนนโอคาเงะโยโกะโจ
 • นาราปาร์ค
 • โรงแรม
 • ดิวตี้ฟรี
 • ชินไซบาชิ
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ WELINA DOTONBURI

วันที่ 3
Morning
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • วัดคิโยมิซุ (วัดน้ำใส)
 • นิเน็นซากะ/ซังเน็นซากะ
 • สวนสาธารณะมารุยาม่า
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
 • ศาลเทพเจ้าจิ้งจอกอินาริ
 • ปราสาทนากาฮามะ
 • ทะเลสาบบิวะ
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำบุฟเฟ่ห์ปูยักษ์ (KING CRAB)
 • พักที่ AWAZU GRAND HOTEL

วันที่ 4
Morning
 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
 • สวนคานาซาว่า เคนโรคุเอน
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
Noon
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • ถนนคนเดินทาคายาม่า คามิซันโนะมาจิ
 • ดองกิโฮเต้
 • ย่านซากาเอะ
Evening
 • รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • พักที่ TOYOKO INN NAGOYA MEIEKI

วันที่ 5
Morning
 • เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติจูบุ เซ็นแทรร์ นาโกย่า
Noon
 • เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพDownload PDF

TOUR PRICE

เลือกวันเดินทาง:

If you need to apply this your press following botton please.