+66(0)2-637-0233
About Us
ใบอนุญาติเลขที่ 11/09446

New Hokkaido


มกราคม - กุมภาพันธ์

วันที่ 1
Evening
 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)

วันที่ 2
Morning
 • คณะเดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ “เมืองซัปโปโร” ประเทศญี่ปุ่น
Noon
 • บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทญี่ปุน
 • เมืองโอบิฮิโระ
 • ชิราคาบะ นามิกิ
 • จิวเวอร์รี่ไอซ์
Evening
 • บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร เมนูบุฟเฟต์
 • หลังอาหารอิสระให้ท่านได้แช่ออนเซน ภายในโรงแรมได้ตามอัธยาศัย หรือ เดินชมเมืองเล็กๆน่ารักอย่างเมืองอะคัง และสถานที่จำลองชนเผ่าไอนุ ที่อาศัยอยู่บริเวณทะเลสาบ ได้ตามอัธยาศัย มีร้านค้าและมินิมาร์ท ให้ท่านได้เดินเล่นเพลินๆยามหนาวได้ด้วย

Hanayuka Onsen Hotel

วันที่ 3
Morning
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
 • สนุกสนานกับกิจกรรมสกี ที่อะคังสกี หรือ เลือกสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็น การขี่สโนว์โมบิว นั่งเรือยางบานานา หรือ ไอซ์สะเก็ต ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบการแช่ออนเซน สามารถใช้บริการในช่วงเช้า ได้ตามอัธยาศัย
Noon
 • บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญีปุ่น
 • ภูเขาไฟอิโอซัง
 • ถนนสู่ท้องฟ้า
 • น้ำตกโอชินโกชิน
Evening
 • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์

Tsuruga Abashiri Resort

วันที่ 4
Morning
 • บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟต์
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Aurora
Noon
 • บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
 • น้ำตกกิงกะ ริวเซ
Evening
 • เข้าชมงาน Sounkyo Hyoubaku Festival 2019 หรือเทศกาลปราสาทน้ำแข็งเมืองโชอุนเคียว
 • อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ณ ห้างอิออน มอลล์

Route Inn Asahikawa Hotel

วันที่ 5
Morning
 • บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ซิตี้ทัวร์เมือง โอตารุ ถนนซาไกมาจิ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
Noon
 • อิสระอาหารเที่ยง ณ ย่านการค้าถนนซาไกมาจิ โอตารุ
Evening
 • ย่านทานูกิโคจิ
 • ย่านซูซูกิโนะ

Primier Cabin SapporoDownload PDF


If you need to apply this your press following botton please.